Symboly, které nesou sílu

Šperky a doplňky, kterým zprostředkováváme prodej, nejsou jen tak nějaké šperky. Jsou to doplňky, které v sobě nesou hlubokou esenci domorodých lidí. Nesou na sobě posvátné symboly, které nazývají domorodí lidé ze státu Acre Kenê.

Kenê jsou symboly, které v sobě nesou sílu, kulturu a tradice domorodých kmenů. Promlouvají k našemu podvědomí a pomáhají nám vzpomenout si na pravdu uvnitř nás. Nesou v sobě všechny boje domorodých lidí za snahou udržet si původní tradice, spojení s přírodou a s něčím vyšším, než jsme my sami.

Kene Kuin znamená v překladu opravdové symboly a patří k kulturní identifikaci domorodých kmenů. Přináší sílu, vědomosti a odvahu jít cestou pravdy a lásky.

Můžete je najít na téměř všech jejich uměleckých výrobcích – ať už se jedná o keramiku, tradiční oblečení, šité výrobky či šperky. Symboly kenê se také používají při malování na obličej a ostatní části těla na ochranu.

Jak vznikly symboly kene – legenda z kmene Huni Kuin.

Legendy praví, že posvátné symboly kenê přinesla anakonda. 

Jednoho dne se žena šla projít a při procházce potkala malou anakondu stočenou do klubíčka uprostřed cesty. 

Anakonda měla u sebe ručně šité pletivo se symboly a ukázala je žene.

Ukázala jí, které stonky z lesa má posbírat, aby mohla taky uplést krásné pletivo. Postupně ji učila symboliku jednotlivých kene a naučila ji, jak kreslit tyto symboly.

Název této anakondy je podle tradic Tere Beru. A byla to anakonda, která dala tyto krásné a posvátné symboly kmenu Huni Kuin. Ale nenaučila ji všechno. Byla to totiž muž a nemohla zůstat se ženou Huni Kuin. Chtěla totiž lovit a bojovat.

Zdroj: (Source: (Kaxinawá; Sales, 2000, p. 24)

Další legenda pak praví, že za ženou přišla anakonda a postupně ji začala šeptat posvátnou symboliku kene a vyprávět ji její význam. Chodila za ní každý noc, celou ji obtočila a do uší ji šeptala, jak je má kreslit.

Když v tom jednoho dne přišel její muž a uviděl, jak je jeho žena obtočena anakondou. Lekl se a zabil ji. A od té doby se anakonda přestala předávat další znalosti a symboly kene.

Obraz namalovala mladá umělkyně Yaka Editovat Sales Huni Kuin (instagram @yaka.hunikuin )

Každý kmen má své specifické symboly a chápání světa. Symboly k nim také chodí skrze vize, když pracují s přírodní medicínou, jako například Ayahuasca.

Kmeny z oblasti Xingu nepracují s přírodními medicínami, které by měnily stav vědomí. Za to velmi pracují se sny a věří, že každý se na chvíli může stát šamanem či léčitelem. Jejich symboly jsou tak o něco jemnější, ovšem také velmi transformační.